Úvod do regresnej terapie Priebeh terapie Doplňujúce informácie Niečo o mne Kontakt
Úvod do regresnej terapie

V priebehu života všetci prežívame svoje malé či veľké traumy, máme skryté zákutia vo svojej duši, kam nechceme nikoho nechať ani len nahliadnuť a kam si nedovolíme nahliadnuť ani my sami. Kladieme si celú radu otázok, na ktoré nenachádzame odpovede a často trpíme.

Regresná terapia je vysoko účinná psychoterapeutická metóda a radíme ju medzi alternatívne metódy. Pomocou regresnej terapie je možné riešiť  psychické aj fyzické problémy, ktoré nás v živote trápia. Ide o rôzne bolesti na tele, poruchy, choroby, alergie, prežité traumy alebo tragédie, rôzne druhy fóbií, rozchody, rozvody, straty blízkych a pod. Taktiež je ňou možné efektívne riešiť rôzne bolesti duše, duševné poruchy, závislosti, úzkosti, depresie, osobnostné a vzťahové problémy, opakujúce sa problémy a modely v našom živote, ktoré  nás krátkodobo, či dlhodobo  sprevádzajú a znižujú kvalitu nášho žitia. 

Regresná terapia je založená na asociatívnom vybavovaní si udalostí z našej pamäte. Klient sa pod vedením terapeuta dostáva určitým spôsobom do minulosti, kde sa odhaľujú príčiny jeho problémov. Po spracovaní  týchto príčin dochádza k abreakcii (uvoľneniu problému). Na vedomej, či podvedomej úrovni dochádza k pochopeniu, následkom čoho sa človek oslobodí od problému, ktorý ho trápi a môže začať žiť nanovo - v prítomnosti. 

Regresná terapia  slúži k vnútornému vývoju človeka a zvyšuje duchovnú kvalitu jeho života. Pozitívne vplýva na osobnostný rast, človek sa stáva odolnejším a vnímavejším voči vonkajšiemu svetu, zlepšuje sa vnímanie seba samého a v neposlednom rade dochádza k posunu hraníc našich ľudských schopností. Život sa tak stáva ľahší, krajší, prijateľnejší.  

Regresná terapia sa neustále vyvíja. V súčasnej  dobe má terapeut  k dispozícii omnoho viac techník ako v minulosti. To  zvyšuje ako efektívnosť, tak aj účinnosť samotnej terapie. Ide o techniku základnú, techniku detstvo, prenatálnu techniku, vzťahovú techniku, osobnostnú vzťahovú techniku, archetypálnu techniku a pod.

Prostredníctvom regresnej terapie sa dotýkame vlastnej duše. Tam niekde máme ukryté svoje skutočné poslanie, túžby, sny, či fantázie. Ak si tam dovolíme nazrieť, ak si dovolíme kúsok po kúsku odstrániť nánosy balastu v našom podvedomí, potom sa začnú diať v našich životoch zázraky. Malé, či veľké. Hoci zázrak je zázrak a ako taký ani nemôže byť malý.

A zásluhu na tom, máme iba my sami.