Úvod do regresnej terapie Priebeh terapie Doplňujúce informácie Niečo o mne Kontakt
Priebeh terapie

V úvode sedenia rozoberáme s klientom jeho problém, to čo ho trápi a čo budeme riešiť. Kladiem klientovi otázky a vediem ho, aby mi odpovedal.   Problém, ktorý sa bude riešiť zadáva vždy klient. Rozhovor trvá niekedy 30 minút, niekedy hodinu. Je to individuálne.

Klientovi v krátkosti vysvetlím, ako budeme pracovať, akým spôsobom ho budem počas celej terapie viesť, čo môže počas terapie a po terapii očakávať. Taktiež zodpoviem všetky klientove otázky a keď je klient pripravený, začíname so samotnou terapiou.

Na základe úvodného rozhovoru vyberiem vhodnú techniku, ktorú budem  aplikovať, klient zatvára oči a začína samotná terapia. Terapia prebieha pri plnom vedomí v uvoľnenom stave klienta a to formou rozhovoru – terapeut/klient. Počas celej terapie má klient zavreté oči, aby sa mu ľahšie vybavovali odpovede na kladené otázky.  Počas celej terapie klienta vediem.

Ako terapeut aplikujem správnu techniku, od začiatku až do konca. Samotná terapia trvá v priemere 1 a pol hodiny – 2 hodiny.

Počas terapie môže mať klient pocit, že si vymýšľa, fantazíruje, že sa mu sníva, alebo sa mu len niečo zdá a podobne. To však nie je dôležité. Dôležité je, aby klient odpovedal to, čo ho prvé napadne. Táto terapia nemá správne a nesprávne odpovede. Tu sa nehrá na pravdu a nepravdu. V tejto terapii má pravdu vždy klient. Odpoveďou je tá odpoveď, ktorá napadne klienta ako prvá.  

Každá terapia by mala byŤ vedená tak, aby klient vždy odchádzal s nejakým ziskom.