Úvod do regresnej terapie Priebeh terapie Doplňujúce informácie Niečo o mne Kontakt
Viac informácií

Klient sa objednáva na terapiu sám za seba -  telefonicky.

Pre samotný efekt regresnej terapie je dôležité, aby klient sám chcel svoj problém riešiť. Tým sa vytvára ten správny zámer na vyriešenie problému. 

Dĺžka sedenia:  Terapeutické sedenie trvá cca 1,5 – 3 hodiny. Vyčleňte si pre seba dostatočný čas, aby ste mohli byť plne sústredení  na terapiu. Pred terapiou sa neodporúča užívať žiaden alkohol, nakoľko tým dochádza k zmenám vnímania a efekt terapie sa nedostaví.

Cena terapie: 50,- EUR / 1 sedenie regresnej terapie

Terapie cez skype: V prípade, že sa klient nemôže dostaviť na terapiu osobne, je možné po vzájomnej dohode uskutočniť terapiu cez skype. Táto forma  terapie je v poslednej dobe veľmi rozšírená a terapia je rovnako účinná ako pri osobnom sedení. 

Regresná terapia je určená pre dospelé osoby, alebo mládež od veku 15 rokov. Čo sa týka problémov detí, väčšinou to riešime prostredníctvom rodičov. Najčastejšie prichádzajú na terapiu mamičky, ktoré majú problém, alebo trápenie s deťmi. Keďže deti sú naším zrkadlom a zrkadlia nám mnohé problémy - je takáto forma spracovania problému (u detí - cez mamičky) vysoko účinná. 

Terapia TOP - Pri práci s klientmi používam okrem regresnej terapie aj terapiu prítomného okamihu - TOP.

Ide z pohľadu klienta o obyčajný rozhovor s terapeutom. Z pohľadu terapeuta ide o rozhovor s klientom, ktorého cieľom je dospieť k prítomnému okamihu. Tento prítomný okamih nám dokáže náš problém preliečiť. Klient zažíva rôzne stupne uvedomenia a to ho doslova oslobodzuje ako od problému, tak aj celkovo v živote. Táto terapia sa často používa počas úvodného rozhovoru, avšak mnoho klientov dáva (čo sa terapií týka) prednosť iba "obyčajnému" rozhovoru.  S klientom sa vždy dohodneme, akú techniku použijeme, čo je preňho v danom momente najvhodnejšie.